Handbollsföreningen kallar till vårmöte måndag 17.6.2024
KäsipalloJulkaistu: 07.06.2024 13.23

Handbollsföreningen kallar till vårmöte måndag 17.6.2024

Handbollsföreningen ÅIFK rf kallar till vårmöte måndagen 17.6.2024 kl 17.00.

Plats: ÅIFK-kansliet, Martinsgatan 2, Åbo

På mötet behandlas ärenden enligt 11 §.

Vid föreningens vårmöte behandlas följande ärenden:

  • 1.Mötet öppnas
  • 2.Väljs mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare.
  • 3.Mötets lagenlighet och beslutförhet konstateras
  • 4.Föredragningslistan godkänns
  • 5.Verksamhetsplanen, budgeten samt anslutnings- och medlemsavgifternas storlek för följande verksamhetsår fastställs
  • 6.Väljs ordförande och övriga medlemmar i styrelsen
  • 7.Väljs en verksamhetsgranskare och dennes suppleant
  • 8.Behandlas övriga i möteskallelsen nämnda ärenden.