Anmälningsblankett Friidrottsföreningen ÅIFK

Uppgifterna behövs för medlemsregistret

Namn
Födelsedag (dd.mm.åååå)
Adress (fullständig)
e-post (t.ex. någondera föräldern)
telefon
Målsman 1
e-post
telefon
Målsman 2
e-post
telefon
Barnet får gå hem/vänta ensamt efter träningar
Barnet får visas på föreningens hemsidor
Annat (sjukdomar, mediciner, allergier)

Syötä vieressä näkyvät numerot
 


   
Yleisurheilu