Kallelse till föreningens vårmöte
27.5.2018 21:48 Uutiset / Pääsivusto

Tid: Måndagen den 18 juni 2018 klockan 17.30.
Plats: Klubblokalen, Martinsgatan 5, Åbo.

Föredragningslista

  1. Mötet öppnas
  2. Väljs mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare.
  3. Mötets lagenlighet och beslutförhet konstateras
  4. Föredragningslistan godkänns
  5. Verksamhetsplanen, budgeten samt anslutnings- och medlemsavgifternas storlek för följande verksamhetsår fastställs
  6. Väljs ordförande och övriga medlemmar i styrelsen
  7. Väljs en verksamhetsgranskare och dennes suppleant
  8. Behandlas övriga i möteskallelsen nämnda ärenden.

Åbo, den 27 maj 2018

Kaj Söderholm
ordförande, HF ÅIFK rf.


   
Lisää uutisia
Käsipallo
«  Maaliskuu   »
Kategoriat